Горене на мазнини 4 - поддържане на добро здравословно състояние