ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази политика е актуална към 01.10.2019 г.

 

“ШАМПИОН АУТО” ООД, ЕИК 203858068. със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район р-н Одесос, ул. Черни Връх № 58, ет. 4, ап. 12 е собственик на уебсайта www.happylifebg.com и го управлява.

 

Ние от “ШАМПИОН АУТО” ООД (наричани по-долу „ние“, „нас“ или „доставчик“) уважаваме загрижеността Ви за неприкосновеността на личния живот.

 

Ние събираме, защитаваме, използваме, обработваме и съхраняваме получените лични данни в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични (Общ регламент за защита на личните данни).

 

I. ПРЕДМЕТ.

Тази Политика за поверителност е предназначена за посетителите на уебсайта www.happylifebg.com.

 

Тази политика е насочена към всяко физическо лице, независимо дали лично е в отношение с Доставчика, като представител, упълномощено лице или служител на юридическо лице, или като посетител на този уебсайт. Тя може да бъде изменена по инициатива на Доставчика или на компетентен орган поради изменение на действащото законодателство.

 

Тази Политика описва видовете информация/лични данни/, събрана чрез уебсайта www.happylifebg.com и как ние защитаваме, използваме, обработваме и съхраняваме получените лични данни и решенията, които взимаме относно използването на тези данни. Ние също така описваме мерките, които предприемаме, за да защитим личните данни и Ви предоставяме информация за това какви са Вашите права и как да се свържете с нас относно упражняването им и относно нашите практики за защитата на личните данни.

 

Повече информация относно условията за ползване на уебсайта www.happylifebg.com може да откриете в Общите условия.

 

II. ДЕФИНИЦИИ

1, По смисъла на настоящата Политика термините имат следното значение:

 

“Уебсайт” – обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTP5 или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, прогами , звук картина , изображения и други материали и ресурси с електронен адрес www.happylifebg.com

 

„Ние“, „Наш“ и “Доставчик” – “ШАМПИОН АУТО” ООД

ЕИК 203858068

Седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Одесос, ул. Черни Връх № 58, ет. 4, ап. 12

Тел.: 0889301144

Електронна поща: office@happyligrbg.com

 

„Вие“, „Ви“ и “Ползвател” – всяко лице, ползващо уебсайта.

 

 

III. ВИДОВЕ ДАННИ

Този раздел цели да разясни вида на личните данни, които ние събираме.

 

В уебсайта www.happylifebg.com не се създават лични профили и не се събира информация за всеки ползвател персонално. Не се предоставят данни за трети лица.

Ние можем да събираме и съхраняваме лична информация (като имена и други данни за контакт), които решите да ни предоставите през уебсайта като попълните съответната форма за контакт или когато се свържете с нас лично, по телефона или чрез електронна поща.

 

Информацията събирана чрез формите за контакт в Уебсайта служи единствено, за да се свържете с нас и да отговорим на Вашите запитвания и/или да Ви предоставим информация за нашата дейност, за предоставяните от нас услуги, цени и промоции. Тази информация е поверителна, не се използва с други цели и не се споделя с трети лица.

 

Данни, които събираме и обработваме:

 

✓ Лични данни за ползвателите на Уебсайта, които изпращат запитвания до нас чрез попълване на формата за контакт в секция „Контакти“ в Уебсайта– име и електронна поща

 

 • Лични данни за ползвателите на Уебсайта, които желаят да се включат в промоциите които предлагаме, чрез попълване на формата за контакт в секция „Промоции“ в Уебсайта – име, фамилия, телефон и електронна поща
 • Други данни

Ако се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти, ще ни трябва Вашето име и информация за контакт, както и пълна информация за заявката Ви.

 

✓ Данни за изпълнението на нашите услуги

Някои от услугите, който предлагаме изискват да ни предоставите лични данни/ например сключване на договор, издаване на клубна карта или издаване на фактура/.

Използваме събраните данни за да можем да подготвим и изпълним договора си с Вас и за да Ви предоставим услугите си.

 

✓ Данни за посетителите на Уебсайта

Събираме данни за посетителите на Уебсайта, като използваме информация, събрана онлайн чрез „бисквитки“ и други автоматизирани средства за цели като (i) разпознаване на вашия компютър, когато посещавате Уебсайта, (ii) проследяване на навигацията по Уебсайта, (iii) подобряване на използваемостта на Уебсайта, (iv) анализ на използването на уебсайта и (v) управление на Уебсайта. Също така използваме тази информация, за да диагностицираме технически и служебни проблеми, да администрираме нашия Уебсайт, да идентифицираме посетителите на нашия Уебсайт и да събираме демографска информация за нашите ползватели и клиенти.

 

Бисквитките винаги са включени тъй като са необходими за функционирането на Уебсайта и представянето на информацията искана от ползвателите му. Те са бисквитки, които позволяват ползвателят да бъде запомнен за една сесия, или за всички бъдещи сесии. Те се използват и с цел показване на най-подходящите за Вас реклами от трети лица. Вие можете да промените настройките си за бисквитки по всяко време, като използвате настройките за бисквитки на своя браузър.

 

Можем да използваме данните за кликванията, за да определим колко време ползвателите изразходват в страниците на Уебсайта ни, как ползвателите се придвижват в Уебсайта ни и как можем да приспособяваме нашия Уебсайт, за да отговорим по-добре на нуждите на нашите потребители.

 

Събираме статистическа информация за общия брой посещения на Уебсайта, приети запитвания за съдействие, събирани и анализирани за да подобрим услугите, които Ви предоставяме.

За тази цел можем да използваме решения на трети лица за извършване на уеб анализи, като Google Analytics. Google Analytics е услуга за уеб анализи, предоставена от Google, Inc., която използва „бисквитки“, за да анализира как ползвателите използват този Уебсайт. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на Уебсайта (като вашия IP адрес, посетен URL адрес, дата и час на показване на страницата), ще бъде предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация, за да следи използването от ваша страна на Уебсайта, да съставя отчети за дейността на Уебсайта за операторите на уеб сайтове и да предоставя други услуги, свързани с дейността на Уебсайта и използването на Интернет. Google може да прехвърли тази информация на трети лица, когато това се изисква от закона, или когато трети страни обработват информация от името на Google. За повече информация относно правилата за поверителност на Google по отношение на Google Analytics, можете да видите тук – https://support.google.com/analytics/answer/4597324

Можете да се откажете от Google Analytics, като посетите https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en=BG

 

В нашия Уебсайт можем да събираме информация за вашите онлайн дейности в нашият сайт, за да Ви предоставим реклама на продукти и услуги, съобразени с вашите индивидуални интереси.

 

 

IV. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО.

Ние обработваме лични данни само на предвидените в закона основания, а именно:

 • съгласие за обработване на лични данни за една или повече конкретни цели;
 • когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна;
 • други основания, определени в закон.

 

V. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Ние обработваме събраната от и за физическите лица – субекти на лични данни – информация единствено за идентификация за обработка на подадени заявки и

 

запитвания, за осъществяване на връзка с Вас, за сключване, изпълнение, изменение на договори, за предоставяне на искани услуги, както и за изпълнение на законови задължения и изисквания на държавни органи и комисии, като наши клиенти както и за други цели, включително за:.

 • Предоставяне на информация за услугите ни и подобряване на обслужването;
 • За обработка на сигнали и оплаквания, рекламации, жалби и искови претенции;
  • Спазване на приложими законови изисквания и индустриални стандарти в нашите правила;
  • Проследяване на предишни заявки на ползватели на Уебсайта и техния статус;
  • Опериране, оценка и подобряване на нашия бизнес (включително разработване на нови услуги, управление на комуникациите, определяне на ефективността на нашата реклама, анализ на нашите услуги, услугите на нашия Уебсайт и улесняване на неговата сигурност и функционалност );
 • Предоставяне на информация по проверки или за защита на правен интерес в административни и съдебни производства;
  • Промяна в нашите Общи условия;
  • Изпращане на съобщения за целите на директния маркетинг и реклама при изрично изразено съгласие от Ваша страна;
  • Статистически анализ на общия брой посещения на Уебсайта, изпълнени заявки, приети запитвания за съдействие и оплаквания;
  • Анализ на опита на посетителите при използването на Уебсайта и за неговото подобряване в отговор на техните очаквания;

 

 

VI. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ.

Предоставянето на лични данни е винаги доброволно. Съгласието за предоставяне може да бъде оттеглено във всеки момент.

 

Съгласието трябва да е свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено волеизявление за волята на субекта на данните, посредством устно или писмено изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

 

Ако маркирате с отметка полето пред текста „Съгласявам се данните, който въвеждам да бъдат запазени и обработени съгласно Политиката за поверителност на данни в този сайт.“ или пред текста ”I consent to Happy Life BG collecting my details through this form.“ и натиснете бутона „Заяви“ или „Изпрати“ ще дадете свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласието си за предоставяне и обработване на личните Ви данни на администратора -Доставчика, както и на всички трети страни, наши партньори (обработващи лични данни) за целите на предоставяне на услугите, които се предлагат на нашия сайт и във фитнес клубовете ни в фр. София и гр. Варна.

 

Съгласието за използване на бисквитки от страна на ползвателя на Уебсайта се дава чрез натискане на бутон „ОК“ на изскачащ банер в Уебсайта, уточняващ използването им и посочващ линк към настоящата Политика за поверителност.

 

Оттеглянето на съгласието се извършва чрез изпращане на писмено искане до посочените в тази Политика и-мейл или адрес за контакт.

 

При оттегляне на съгласието обработката на посочените от Вас данни се преустановява.

 

Ние ще отговорим на Вашето искане в законовия едномесечен срок от получаването му.

 

 

VII. СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние съхраняваме личните Ви данни за срок не по-дълъг от периода, който е необходим за постигане на целите, за които се обработват, и допълнителен период от време за данъчни цели или за да бъдат спазени изискванията на действащото законодателство.

 

Прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, сключен с Вас. Изтриваме ги след изтичане на една година от прекратяване на договора или след окончателно уреждане на всички задължения по него и/или след изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, определени от действащото законодателство.

 

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи, позволяващи идентифицирането Ви като физическо лице, се заличават необратимо. Анонимизираните данни не представляват лични данни, поради което за тях няма нормативно задължение за изтриване.

 

 

VIII. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Както знаете, интернет не разпознава националните граници. Услугите в интернет са достъпни в световен мащаб, така че събирането и предаването на лични данни не винаги се ограничава само до една страна.

 

Трябва да сте наясно, че като използвате Уебсайта или всеки уебсайт, към който препращаме, Вашите лични данни могат да бъдат обработени или прехвърлени в други държави, например САЩ, и вие се съгласявате личните ви данни да бъдат прехвърляни или обработвани по този начин.

 

Ние не продаваме, нито разкриваме по друг начин Вашите лични данни и личната информация, която сме събирали за Вас, освен в случаите, описани тук, или по друг начин.

 

За целите на обработването и съгласно действащото законодателство, събраните от нас лични данни могат да бъдат обработвани и включени в база данни и на трети лица, действащи от наше име и под наш контрол.

 

Можем да споделим личните данни, които сме събрали, с трети лица свързани с нас, с доставчици на услуги и/или наши подизпълнители, които сме упълномощили, за да извършват услуги от наше име, включително, без ограничение, хостинг или експлоатация на Уебсайта и анализиране на данни, търговски партньори и контрагенти, както и на други лица – орган на държавна, местна власт/комисия, ако е предвидено в нормативен акт.

 

Ние изискваме от тези лица и доставчици на услуги по договор да защитят по подходящ начин неприкосновеността на личния живот и сигурността на личната информация, която обработват от наше име в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

 

Уебсайтът може да предоставя връзки към други уебсайтове за Ваше удобство и информация. Тези уеб сайтове могат да работят независимо от нас. Свързаните сайтове могат да имат собствени известия или правила за поверителност, които силно ви препоръчваме да прегледате, за да разберете по-добре процедурите за събиране, използване и разкриване на лични данни. Ние не носим отговорност за съдържанието на свързаните уебсайтове, за използването на тези сайтове или за практиките за поверителност на тези сайтове.

 

 

IX. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние можем да разкриваме Ваши лични (i) ако сме длъжни да направим това по закон, подзаконов нормативен акт или съдебен процес (като например в изпълнение на съдебна заповед или призовка), (ii) в отговор на искания от правоприлагащи органи, или (iii) когато считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда, финансови загуби или във връзка с разследване на съмнение или действителна незаконна дейност или е необходимо за целите на легитимните интереси на Доставчика или на трета страна.

 

Ние си запазваме правото да прехвърлим всяка информация, която имаме за Вас, в случай, че продаваме или прехвърляме цялата или част от нашата дейност или активи (включително в случай на преструктуриране, разпускане или ликвидация).

 

X. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ.

Ние поддържаме административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личните данни. Ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Ние провеждаме периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаването им.

 

XI. ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕТИТЕ НА УЕБСАЙТА И НА КЛИЕНТИТЕ.

Този раздел на нашата Политика за поверителност предоставя подробности и обяснява какви права имате относно Вашите лични данни.

 

Всяко лице има право:

 • да получи достъп до отнасящите се до него лични данни;
 • по всяко време да поиска от нас да коригираме, изтрием (“да бъдете забравен”), да ограничим личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащото законодателство, както и да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия за нас;
 • да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор на друг (право на преносимост), когато това е технически осъществимо;
 • да възрази пред нас срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, когато възражението е основателно и не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата на свободите в качеството му на субект на данни, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • на жалба до надзорен орган;
 • на всички останали права, съгласно ЗЗДЛ и Общия регламент относно защита на данните.

 

Всяко лице може да осъществи правата си като субект на лични данни като се свърже с нас по някой от посочените в тази Политика начини за контакт.

 

Всяко лице – субект на лични данни има право на жалба пред надзорния орган – Комисията за защита на лични данни, ако смята че ние събират, обработват и съхраняват неправомерно.

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg уебсайт: www.cpdp.bg

 

 

XII. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА. КОНТАКТИ.

Ние си запазваме правото да променяме или добавяме информация към тази Политика за поверителност и ще публикуваме всички промени в реално време в нашия Уебсайт. Ние ще посочим в горната част на Политиката, когато тя бъде актуализирана. Известяването на лицата за изменения в Политиката за поверителност се осъществява с публикуването й на Уебсайта www.happylifebg.com.

 

Използването на нашия Уебсайт след всяка промяна в тази Политика представлява вашето информирано съгласие с промяната. Моля, преглеждайте тази политика периодично, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени или актуализации на нашата дейност за защита на личните данни.

 

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика или практиката ни за защита на личните данни или искате да упражните правата си във връзка с личните данни , можете да се свържете с нас:

 • по имейл на адрес: office@happyligrbg.com
 • по телефона: 0889301144
 • на адреса на управление на дружеството: гр. Варна 9000, район р-н Одесос, ул. Черни Връх № 58, ет. 4, ап. 12